Chloe Stranahan
Chloe Stranahan
 • height: 5' 9''
 • hair: brown
 • eyes: brown
 • shoe: 9
 • Chloe Stranahan
  height:
  5' 9''
  hair:
  brown
  eyes:
  brown
  inseam:
  shoe:
  9